فيلدهاي با علامت (*) اجباريست. (جهت تغيير زبان کليد Alt+Shift را فشار دهيد ) ابتدا بايد دسته بندي را انتخاب کرده تا با توجه به دسته بندي، موضوع تغییر یابد در اين زمان شما موضوع را هم انتخاب کرده آدرس و ... را وارد و ارسال کنيد. پس از ارسال به شما يک شماره پيگيري اختصاص داده مي شود که بايد آن را نزد خود نگه داريد تا براي پيگيري وضعيت پيام از آن استفاده کنيد. ( وضعيت پيام خود را پس از حداقل 24 ساعت چک کرده تا از نتيجه مطلع شويد ) .


ارسال پیام

دسته بندی:
موضوعات:

پیگیری درخواست